REFERENCE

Software pro řízení společnosti

 • Xaverius.NET
  Ekonomický informační systém pro menší a střední firmy

  Program byl vyvinut na základě zkušeností nabytých v minulé verzi. Je určen pro subjekty střední velikosti. Jedná se o řešení optimalizované pro rozšiřování na míru dle požadavků uživatelů. Podporuje možnost práce na odloučených pracovištích s možností synchronizace. V současné době proběhla implementace ve více jak 40 společnostech. 
  Produkt má za sebou 6 let ostrého provozu v prostředí společností různého zaměření (obchodní firmy, výrobní podniky, neziskový sektor).
  (2003-2010; Microsoft Visual Studio.NET, C#, SQL Server 2005/2008, 
  prostředí Win XP/Vista/7/8/8.1)
   

  • Xaverius.NET (modul pro podporu obchodními zástupci - tablety)
   Zákazník: Vecom zdvihací zařízení
   (2014; Xamarin, SQLite, 
   prostředí 
   Android 4.2) 

  • Xaverius.NET (modul pro podporu prodeje obchodními zástupci - tablety)
   Zákazník: Návrat domů
   (2014; Xamarin, SQLite,
   prostředí 
   Android 4.2) 
  • Xaverius.NET (webové rozhraní pro sledování plánů a čerpání rozpočtů)
   Zákazník: Ing. Jaroslav Chvalný
   (2013; Microsoft Visual Studio.NET, C#, SQL Server 2008, 
   prostředí Internetový prohlížeč)
    
  • Xaverius.NET (modul pro podporu skladové evidence tablety)
  • Zákazník: ALFIX ČR, s. r. o.
   (2012; Java, SQL Server 2008, 
   prostředí Android 3.0)
    
  • Xaverius.NET (modul pro podporu správy požadavků pro SmartPhone)
   Zákazník: VECOM zdvihací zařízení
   (2011; Java, SQL Server 2008, 
   prostředí Android 2.0)
    

  • Xaverius.NET (modul pro podporu obchodních procesů)
   Zákazník: VECOM zdvihací zařízení
   (2009; Microsoft Visual Studio.NET, C#, SQL Server 2005, 
   prostředí Win 2000/XP/Vista)
    

  • Xaverius.NET (modul pro podporu prodejcl na platformě PDA)
   Zákazník: Návrat domů
   (2009; Microsoft Visual Studio.NET, C#, SQL Server 2005, 
   prostředí Win 2000/XP/Vista)
    

  • Xaverius.NET (modul pro přenos dokladů ve formátu UBL 1.0)
   Zákazník: F & N Agro 
   (2008; Microsoft Visual Studio.NET, C#, SQL Server 2005, 
   prostředí Win 2000/XP/Vista)

  • Xaverius.NET (modul pro podporu zakázek stavební společnosti)
   Zákazník: Ekomont
   (2008; Microsoft Visual Studio.NET, C#, SQL Server 2005, 
   prostředí Win 2000/XP/Vista)
    

  • Xaverius.NET (modul půjčovny pojízdného lešení)
   Zákazník: ALFIX ČR

   (2005; Microsoft Visual Studio.NET, C#, SQL Server 2005, 
   prostředí Win 2000/XP/Vista)
    

  • Xaverius.NET (modul pro sledování strojírenské výroby)
   Zákazník: ALFA výroba jednoúčelových strojů
   (2005+2006; Microsoft Visual Studio.NET, C#, SQL Server 2005, 
   prostředí Win 2000/XP/Vista)
    

    

Software pro široký trh

 • Reditus
  Aplikace pro evidenci zaměstnanců a elektronické zasílání ELDP

  (2005; C#; Web services, Encripting, MS JET 4; prostředí Win2000/XP) 

 • Daidalos
  Informační systém pro evidenci a plánování letů a s nimi související události 
  Firmy používající tento SW: Fischer Air, Travel Service s.r.o., ABA Air, a.s.
  (1995; Microsoft Access; prostředí Win95/NT) 

 • Ferdinand
  Videopůjčovna s čárovým kódem
  Program byl instalován ve více než 70 videopůjčovnách.
  (1993; FoxPro; prostředí MS-DOS)

Zakázkový vývoj software (výběr)

 • DOTEC
  Programové vybavení pro přenos produktových informací do výkresů programu SolidWorks ve vazbě na informační systém INFOS. 
  (2008; C#, SQL 2005)

 • FN
  Programové vybavení pro plánování operací a služeb na jednotlivých pracovištích
  (2005; Microsoft Access) 

 • ALFIX ČR s.r.o. + ALS s.r.o.
  Programové vybavení typu CRM a pro sledování vlastních lidských  a materiálových zdrojů.
  (2003; Microsoft Access) 

 • CZ Mantech 
  Programové vybavení pro sledování technických kontrol vysokozdvižných vozíků
  (2003; Microsoft Access) 

 • SRCCE  
  Programové vybavení pro sledování předplatného časopisů a jiných periodických publikací
  (2003; Microsoft Access) 

 • Wyeth Whitehall Czech s.r.o. 
  SMILE 
  Program pro sledování a vyhodnocování distribuce léčiv výhradního zástupce do distribučních kanálů tuzemských dodavatelů
  (2003; Microsoft Access) 

 • ALFA - Ing. Zděněk Kulič  
  ALFONS  IS pro zpracování výrobních procesů při realizaci výroby jednoúčelových zařízení postižené
  (2003; Microsoft Access) 

 • RENTIA  
  Nadstavba programu Xaverius pro evidenci a vyhodnocení zápůjček strojů a ručního nářadí
  (2003; Microsoft Access) 

 • Cymedica s.r.o. 
  IS pro podporu a vyhodnocení marketingových aktivit distributora veterinárních léčiv a přípravků.
  (2002; .NET, C#, ASP.NET, MS SQL 2000, .NET CE) 

 • Cymedica s.r.o. 
  IS pro podporu a vyhodnocení marketingových aktivit distributora veterinárních léčiv a přípravků.
  (2002; .NET, C#, ASP.NET, MS SQL 2000, .NET CE) 

 • Vecom s.r.o. 
  HUGO
  IS pro zpracování obchodních procesů při realizaci zařízení pro tělesně postižené
  (2002; C#, .NET, MS JET) 

 • Wyeth Whitehall Czech s.r.o. 
  Mylog 
  Program pro evidenci léků a lékárníků společnosti WWC
  (2001-2002; MS Visual Basic, MS JET) 

 • CZECHINVEST 
  Databáze subdodavatelů
  programové vybavení databáze národního programu pro podporu českých subdodavatelů. V současnosti implementace v západní Evropě a severní Americe.
  (2000-2001; Microsoft Access)
   

 •  FISCHER AIR 
  Daidalos 
  programové vybavení pro plánování, sledování a vyhodnocování letového provozu společnosti FISCHER AIR. Řešení pro sítě WAN. 
  (2000; Microsoft Access, Visual Basic, SQL Server) 

 • ALFA – Ing. Zdeněk Kulič 
  Alfons
  programové vybavení pro řízení výroby s využitím automatické identifikace čárovým kódem pro zpracování výkonů, konstrukčních podkladů a zajištění objednávek.
  (2000; Microsoft Access) 

 • Geodézie Engineering, s.r.o. 
  Archibald 
  programové vybavení pro řízení zakázek, evidenci pracovníků a jejich výkonů s možností plánování a návazností na mzdové vyúčtování.
  (2000; Microsoft Access) 

 • AGBANEMO s.r.o. 
  Xantypa
  nadstavba programu Xaverius pro správu nemovitostí bankovního domu.
  (1999; Microsoft Access) 

 • SHELL Czech Republik 
  LWI
    Lubricant Workshop Investment – programové vybavení pro vyhodnocování aktivit v oblasti distribuce maziv a olejů instalovaný v pobočkách společnosti ve státech střední a východní Evropy.
  (1998; Microsoft Access) 

 • Cymedica s.r.o. 
  Králík 
  programové vybavení marketinková databáze pro zpracování informací  orientovaných na konečné spotřebitele distribučních firem.
  (1998; Microsoft Access) 

 •  Cyanamid ČR 
  SÍRIUS 
  zakázkové softwarové řešení marketingové databáze společnosti CYANAMID CR s.r.o. Zpracování adres, marketingových dotazníků a vyhodnocení.
  (1997-1998; Microsoft Access)  

 • FISCHER AIR 
  HÉFAISTOS informační systém pro plánování údržby a vyhodnocování údržbového programu dopravních letadel letecké společnosti FISCHER AIR.
  (1997; Microsoft Access) 

 • CZECHINVEST 
  NEMOVITOSTI
  – informační systém pro evidenci a nabídkovou činnost v oblasti průmyslových 
  a komerčních nemovitostí vládní agentury pro zahraniční investice.

  (1996; Microsoft Access) 

 • Premiera TV
  FILM
  programové vybavení pro sledování a vyhodnocování nakoupených vysílacích práv a nosičů společnosti PREMIERA TV.
  (1996; Microsoft Access)

   

 • ČVUT Fakulta Elektrotechnická 
  WINGEN 
  programové vybavení pro modelování a výpočty parametrů generátorů větrných elektráren ve spolupráci s ČVUT FEL v rámci grantu pro odbornou komisi Evropského společenství.
  (1996; MS Windows) 

 • UNIFORM Praha 
  UNIFORM
  zakázkové softwarové řešení informačního systému společnosti UNIFORM Praha pro zpracování inzertního katalogu firem.
  (1996; Win95/NT) 

 • FIPA v.o.s. 
  Obchodní systém 
  určený pro centrální řízení maloobchodní sítě.
  (1996; Microsoft Access) 

 • INORGA Ostrava 
  RERO 
  zakázkové řešení vedení registru recyklace odpadu, softwarové vybavení pro centrální dispečink informací o producentech a zpracovatelích odpadu na území České republiky a Slovenska.
  (1995; Microsoft Access) 

 •  První Investiční a.s. 
  PIAS 
  programové vybavení pro evidenci akcionářů a akcií investiční společnosti.
  (1995; MS-DOS) 

 • VIDEOSAT 
  BOSS
  zakázkové řešení řízení, kontroly, vyhodnocování finančních toků největší brněnské sítě videopůjčoven.
  (1995; MS Windows) 

 • 1- Správcovská a.s.
  PORT  programové vybavení pro modelování a vyhodnocování portfolia investiční společnosti.
  (1995; MS-DOS) 

 • Cyanamid ČR 
  Obchodní systém
  zakázkové softwarové řešení obchodních aktivit společnosti. Sklady, objednávky, fakturace, náklady, prodeje, výkaznictví…
  (1994-1998; Microsoft Access) 

 • Filmexport Praha 
  FERDA 
  Obchodní systém společnosti určený pro evidenci a kontrolu filmových práv a smluv.
  (1992-1993; FOXPRO, MS-DOS) 

 • ČKD Elektrotechnika 
  KING 
  prostředí pro tvorbu a archivaci výpočtů elektrických strojů točivých, evidenci strojových knih a protokolů měření.
  (1992; FOX PLUS, MS-DOS)

Comments